Proje:ALGADISK
Proje Kodu:ALGADISK
BSTB Proje Kodu:013738
Durum:Tamamlandı
Sektör:Gıda Sanayi
Proje Konusu:

Mikroalg üretim hızını yükseltecek dönen diskler içeren, üretim ve hasat maliyetlerini düşüren yenilikçi bir reaktör tasarlanması

Arge Niteliği:prototip üretimi
Yenilikçi Yönü:

Mikroalg üretiminde dönen diskler sayesinde yüzey alanını artıran, kütle transferini ve üretim hızını artıran, alglerin disklere tutunması sonucu hasat maliyetlerini azaltan bir reaktör prototipi tasarlanması

Başlangıç Tarihi:01.01.2012
Bitiş Tarihi:31.12.2014
Proje Sonuç:

Proje sonucunda, biyofilm teknolojisiyle yüksek yoğunluklu mikroalg biyokütlesi üreten prototip bir reaktör geliştirilmiştir. Bu prototip İspanya’nın Almazan şehrindeki bir biyogaz tesisinde kullanılmaktadır.