21.06.2019 – 2015/16997 No’lu “BİR ALG ÜRETİM YÖNTEMİ ve ÜNİTESİ” başlıklı başvurumuz TürkPatent tarafından tescil edilmiştir.

22.04.2019 – 2015/17155 No’lu “BİR ALG AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ ve ÜNİTESİ” başlıklı başvurumuz TürkPatent tarafından tescil edilmiştir.

29.01.2018 – Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak tescil ve ilan edildi.

22.01.2018 – VIA IXIR markası tescil edildi.

21.11.2017 – Tübitak 1507 Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan 7140892 kodlu, “Mikroalglerden Petrol Eşdeğeri Biyoyakıt Üretimi, Yenilikçi ve Eşzamanlı Üretim-Sağım Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı projemiz başarıyla tamamlanmıştır.

21.07.2017 – 2016/20144 No’lu, “BESLEYİCİ DEĞERİ YÜKSEK TEK HÜCRELİ SU YOSUNU İÇEREN BİYOLOJİK GÜBRE ÜRETİMİ İÇİN BİR TERTİBAT” başlıklı başvurumuz TürkPatent tarafından tescil edilmiştir. 

30.09.2016 – MikroAlg Gıda Tarım San. A.Ş., Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan resmi verilere göre Türkiye’deki en başarılı KOBİ’lerden birisi olmuştur. – http://www.ufuk2020.org.tr

16.11.2015 – Şirket logosu tescil edildi. 

04.11.2015 – TerraDoc markası tescil edildi.

28.12.2015 – Mikroorganizma İçeren Gübre, TerraDoc® ticari markalı ürünümüz için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üretim İzni, Lisans ve Mikrobiyal Gübre Tescili verildi.

20.05.2015 – Şirketimizin 2014 yılı finansal tabloları geçmişe dönük karşılaştırmalı olarak bağımsız denetimden geçmiştir. Rapor Sayısı: 2015/085-060

29.04.2015 – Yenilikçi Mikrobiyal Gübre ürünümüz için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nden uygunluk yazısı alındı.

06.03.2015 – Şirketimiz ArGe projeleri sonucu geliştirip üretimini yaptığı yenilikçi ürünleri (Mikrobiyal Gübre, Gıda Takviyesi, Hayvan Yem Katkısı) için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknolojik Ürün Belgelerini (TÜR) almıştır.

28.01.2015 – Şirketimiz ürettiği ürünler için Yerli Malı Belgesi’ni almıştır.

01.01.2015 – Tübitak 1507 Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan 7140892 kodlu, 18 ay sürmesi planlanan, “Mikroalglerden Petrol Eşdeğeri Biyoyakıt Üretimi, Yenilikçi ve Eşzamanlı Üretim-Sağım Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı projemiz başlamıştır.