Fonksiyonel Gıda

Avrupa Birliği ülkeleri Omega-3 yağ asidi günlük tüketimi 150 mg seviylerinde iken, ülkemizde tüketim, yağ asitleri kaynağının yalnızca balık yağından karşılanması, kalite problemleri ve yüksek maliyetli ithalat nedeniyle bu seviyenin çok altında yer almaktadır.

 

Literatürde yapılan çalışmalarda, çoklu doymamış omega-3 yağ asitlerinin beyin ve göz gelişiminde (Innis ve ark., 1994; Makrides ve Gibson, 1995), kardiyovasküler hastalıklarda (Lee ve Lip, 2003), kanser (Roynette ve ark., 2004), şizofreni ve Alzheimer (Ursin, 2003) rahatsızlıklarını önlemede rol oynadığı ortaya konulmuştur. İnsanlar omega-3 yağ asitlerini sentezleyemedikleri için bu hayati besinleri yalnızca yedikleri gıdalar aracılığıyla dışarıdan alabilmektedirler. Doğal kaynaklar somon, sardalya, orkinos ve tuna balıklarıdır (tabilitesi, sezona göre önceden tahmin edilemeyen üretim miktarı ve yüksek saflaştırma maliyetleri gibi olumsuzluklar nedeniyle, omega-3 kaynaklarına olan ihtiyacı karşılayacak sürdürülebilir bir kaynak olmaktan uzaktır.

 

Dünya Omega-3 yağ asitleri pazarı 2012’de 16 milyar USD iken, giderek artan bir grafik izlemektedir. Mikroalgler önümüzdeki 10 yılda Medina ve ark., 1998). Ancak bu kaynaklardan elde edilen besinler, kötü kokusu, belirsiz sbu pazarın hakimi haline gelecektir. Şirketimiz bu pazarın öncü oyuncularından olmayı hedeflemektedir.

 

Tarım

Bitki Besleme sektörünün hacmi bir tarım ülkesi olan Türkiye’de 5 milyar USD civarındadır. Ancak aşırı ve bilinçsiz kimyasal gübre ve ilaç kullanımı, giderek toprakları verimsizleştirmekte ve zayıf kalarak daha çok hastalık görünen bitkileri iyileştirmek için daha da çok kimyasal ilaç kullanımı bir kısır döngü haline gelmektedir. Bu kısır döngü hem ekonomiye, hem çevreye hem de bu tarım ürünlerinin tüketicisi olan bizlerin sağlığına büyük zararlar vermektedir.

Şirketimiz geliştirdiği yenilikçi biyolojik bitki besleme ürünü ile tüm bu sorunlara son vererek tarım alanlarında doğal beslenme döngüsünü yeniden olması gereken doğal şekline dönüştürmektedir. Kullanımı her geçen gün artan Biyolojik Gübreler yakın gelecekte tarımda kilit rol oynayacaktır.

 

Hayvan Yemi

Çeşitli besleme denemeleri pek çok mikroalgin bir protein desteği olarak balık, büyükbaş hayvan, domuz ve tavuklar için yüksek değere sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Özellikle akuakültürde rotifer ve artemia zenginleştirmede giderek artan bir pazar payına sahip olan mikroalg türleri, gelecekte sürdürülebilir yem kaynakları arasında yerini alacaktır.

 

Enerji & CO2 yakalama

Ham petrol bitkilerin yapı taşlarındaki hidrokarbonların yüksek basınç altında milyonlarca yılda reaksiyona girmesiyle oluşmuştur. Mucize küçük fabrikalar olan mikroalgler ise bu işlemi bir kaç günde yapabilmektedir. Böylece mikroalglerden hali hazırda petrol rafinelerinde işlenebilecek ve ham petrolden çok daha az kirletici içeren kaliteli yağlar üretmek mümkündür. Bu işlemden ise %100 doğal ve sürdürülebilir, benzin, biyodizel ve jet yakıtı üretilmektedir.

 

Şirketimiz ARGE çalışmalarıyla bu prosesi geliştirmiş ve optimize etmeye devam etmektedir. Yakın gelecekte pilot üretime geçerek ürettiği yenilikçi mikroalg dizelinin lansmanını yapacaktır.

 

Karbon piyasaları küresel ısınma endişeleriyle doğru orantılı olarak dünyada hızla gelişmektedir. Mikroalgler karbondioksiti biyolojik olarak hapsedebildiği için bu pazarda önemli bir yapı taşı olma özelliğindedir. Şirketimiz, bu amaçla başlattığı ve başarıyla tamamladığı Tübitak 1511 Öncelikli Alanlar Projesiyle, mikroalg kullanan düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir karbondioksit yakalama reaktörü geliştirmiş ve pilot ölçek çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Hızla büyüyen bu pazarda şirketimiz geliştirdiği reaktör ile çözümler sunan dünyadaki öncü firmalar arasında yer almaktadır.