Proje: Mikroalglerden Petrol Eşdeğeri Biyoyakıt Üretimi, Yenilikçi ve Eşzamanlı Üretim-sağım Sistemi Geliştirilmesi
Proje Kodu: 7140892
BSTB Proje Kodu: 029331
Durum: Tamamlandı.
Sektör: Enerji
Proje Konusu: Proje, yüksek maliyetli üretim aşamaları nedeniyle, alternatif enerji sektöründe çok büyük bir potansiyel olarak görülen mikroalglerden biyoyakıt üretiminin, ekonomik olarak petrol fiyatlarıyla yarışabilir düzeylere çekilmesi amacıyla yenilikçi bir proses geliştirmek üzere başlatılmıştır.

 

Arge Niteliği:

 

 

 

 

 

 

Projede ülkemiz ve dünya için yeni bir süreç geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dünyada mikroalglerden yakıt üretim yöntemleri olmasına karşın henüz endüstriyel ölçekte ekonomik bir üretim sistemi geliştirilememiştir. Ülkemizde ise, mikroalg çok kısıtlı miktarda ve yüksek maliyetli geleneksel teknolojiyle yapılmaktadır. Buradan üretilen alglerin yüksek maliyetli olması nedeniyle yakıt olarak kullanımı ekonomik değildir.Geliştirilecek sürecin geleneksel yöntemlere üstünlüğü aşağıda sıralanmıştır;

  1. Geleneksel yöntemde maliyetlerin temelini düşük yoğunlukta üretim nedeniyle yoğunlaştırma ve ekstraksiyon öncesi kurutma işlemleri mevcuttur. Bu üretim aşamaları mikroalglerin ekonomik olarak yakıt sektöründe kullanılması önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Projeyle geliştirilecek eşzamanlı ekstraksiyon ve sürekli üretimi içeren süreç sayesinde, yoğunlaştırma ve kurutma aşamaları atlanarak, maliyetlerde önemli bir düşüş sağlanacaktır.
  2. Yenilikçi yöntemde geleneksel üretimin aksine mikroalgler, sürekli yağ sağımı sonucu sadece yağ üretmek üzere besini kullanacaktır, böylece yağ/besin dönüşüm verimi en yüksek düzeyde tutulacaktır.
  3. Mikroalglerden yakıt üretimi konusundaki diğer bir önemli engel ise, azot, fosfor gibi alglerin çoğalmakta ihtiyaç duyduğu ikincil besin elementlerine olan ihtiyaçtır. Geliştirilen süreç sayesinde ise, ikincil besin elementlerine ihtiyaç minimuma çekilecektir, böylece maliyetler ve çevre etkileri azalacaktır.
  4. Toplam üretim maliyetlerinde geleneksel yöntemlere kıyasla %80’e varan maliyet düşüşü hedeflenmektedir.

 

Yenilikçi Yönü: Firmamız, bir süredir mikroalg üretim yöntemleri ve mikroalg işleme prosesleri konusunda uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. 2009 yılında Teknogirişim sermaye desteği ile başlattığı projede kapalı ışıksız ortamda heterotrofik yöntemle mikroalg yetiştirilmesi konusunda know-how geliştirmiştir. Ayrıca, Algadisk ve Algaemax gibi AB 7. ÇP kapsamında desteklenen uluslararası projelerde firmamız teknik ve son kullanıcı KOBİ olarak yer almaktadır. Bu projelerden ve çalışmalardan firmamız edindiği özgün tecrübeleri, projede süreç yeniliği geliştirilmesinde katkı olarak sağlayacaktır.
Bu sayede firmamız projede yer alan şu aşamaları ve alt basamakları özgün katkısıyla yapacaktır: sistem özelliklerinin ve test prosedürlerinin belirlenmesi, mikroalg üretim ve yağ ekstraksiyon koşullarının optimizasyonu, solvent seçimi, prosedür modifikasyonu.
Başlangıç Tarihi:

Başarıyla Sonuçlanma Tarihi:

01.01.2015

30.06.2016